Galerija Kuće Vojnovića (u daljem tekstu: galerija) raspisuje konkurs za izlagačku delatnost u prostoru galerije tokom 2018. godine.

Konkurs je otvoren od 16. novembra do 29. decembra 2017. godine za samostalne i grupne izložbe. Biće razmatrane i predložene promocije, diskusije, prezentacije i drugi projekti.

Za konkurs je neophodno podneti:
1. koncept izložbe/opis projekta,
2. vizuelnu dokumentaciju (fotografije i video dokumentaciju dostaviti elektronskim putem na imejl adresu galerije: kcindjija.galerija@indjija.net, ili poštom putem CD/DVD, USB-a),
3. profesionalnu biografiju (CV) sa kontakt podacima.

Fotografije galerije možete pronaći na sajtu www.kcindjija.com a tlocrt na linku: http://kcindjija.com/wp-content/uploads/2014/11/Tlocrt-Kuce-Vojnovica.jpg

Prispele prijave razmatraće Savet galerije u sastavu: mr Slobodan Knežević Abi, grafičar i slikar; mr Nebojša Nikolić, akademski slikar, docent na Učiteljskom fakultetu u Vranju; Sanja Sajfert, istoričar umetnosti, kustos u Galeriji Kuće Vojnovića u Inđiji.

Učesnici konkursa će biti informisani o rezultatima konkursa najkasnije tri radna dana od dana donošnja odluke, putem elektronske pošte i sajta Kulturnog centra Inđija.

Molimo Vas da konkursnu dokumentaciju dostavite na elektronsku adresu galerije: kcindjija.galerija@indjija.net

ili na adresu:
Kulturni centar Inđija (ZA KONKURS)
Ul. Vojvode Stepe 40 a
22320 Inđija

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Prijave poslate poštom se ne vraćaju.
Galerija preuzima obavezu da izda katalog izložbe koja se organizuje.

Kontakt:
Vladimir Vukas, urednik likovnog programa, tel: 064 649 10 50
Saša Milivojević, kustos u Kući Vojnovića, tel: 065 80 333 77
E-mail: kcindjija.galerija@indjija.net

Logo_footer   
     © 2014 KULTURNI CENTAR INĐIJA