Galerija Kuće Vojnovića raspisuje konkurs za izlagačku delatnost u prostoru galerije tokom 2020. godine. Konkurs je otvoren od 9. decembra 2019. do 30. januara 2020. godine za samostalne i grupne izložbe. Biće razmatrane i predložene promocije, diskusije, prezentacije i drugi projekti.

Za konkurs je neophodno podneti:

1. koncept izložbe/opis projekta,

2. vizuelnu dokumentaciju (fotografije i video dokumentaciju dostaviti elektronskim putem na imejl adresu galerije: kcindjija.galerija@indjija.net, ili poštom putem CD/DVD, USB-a),

3. profesionalnu biografiju sa kontakt podacima.

Fotografije galerije možete pronaći na sajtu www kcindjija.com a tlocrt na linku: http://kcindjija.com/…/up…/2014/11/Tlocrt-Kuce-Vojnovica.jpg

Prispele prijave razmatraće Savet galerije u sastavu: mr Slobodan Knežević Abi, grafičar i slikar; mr Nebojša Nikolić, akademski slikar, docent na Učiteljskom fakultetu u Vranju; Sanja Sajfert, viši kustos-istoričar umetnosti u Galeriji Kuće Vojnovića u Inđiji.

Učesnici konkursa će biti informisani o rezultatima konkursa najkasnije tri radna dana od dana donošnja odluke, putem elektronske pošte i sajta Kulturnog centra Inđija.

Molimo Vas da konkursnu dokumentaciju dostavite na elektronsku adresu galerije: kcindjija.galerija@indjija.net ili na adresu: Kulturni centar Inđija (ZA KONKURS) Ul. Vojvode Stepe 40 a 22320 Inđija

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Prijave poslate poštom se ne vraćaju. Galerija preuzima obavezu da izda katalog izložbe koja se organizuje i prevoz radova.

Kontakt: Vladimir Vukas, kustos, tel: 064 649 10 50
Imejl: kcindjija.galerija@indjija.net

Logo_footer   
     © 2014 KULTURNI CENTAR INĐIJA