Opšti podaci

PODACI ZA IDENTIFIKACIJU

Preuzmi
Naziv: Kulturni centar – Inđija
Adresa: Vojvode Stepe 40a, 22 320 Inđija
PIB: 104781295
Matični broj: 08867364
Šifra delatnosti: 9004
Žiro-račun: 840-878668-02

ZAPOSLENI U KULTURNOM CENTRU INĐIJA

Direktor / Glavni i odgovorni urednik programa:
Ružica Jovanović
e-mail: ruzicajovanovickci@gmail.com

Službenik za odnose sa javnošću:
Dragana Krneta
e-mail: pr.kci@indjija.net

Urednik likovnog programa:
Sanja Sajfert
e-mail: kcindjija.galerija@indjija.net

Računovodstvo:
Jelena Milošević
e-mail: jelenakci@gmail.com

Ljubica Novaković
e-mail: ljubicakci@gmail.com

Tehnika:
Mihailo Šepa
e-mail: mihailo.sepa@gmail.com

Blagajna:
Dijana Čimbur

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

Peter Bezovnik – predsednik UO

Bogdan Gršić – zamenik predsednika

Sanja Kojčin – član

Boban Kantar – član

Nadica Peović Janković – član

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

Nikolina Markoš – predsednik NO

Sonja Jovanović – zamenik predsednika

Dragana Krneta – član

UMETNIČKI SAVET GALERIJE KUĆE VOJNOVIĆA

mr Slobodan Knežević Abi

mr Nebojša Nikolić

Sanja Sajfert

DOWNLOAD LOGO
Logo Kulturnog centara Inđija