Tehnička specifikacija Kulturnog centra – Inđija

Rasveta:

Komandni pult: Studio 24 SGM
Reflektor PC 1 kw 7 kom

Ton:

Zvučnici EMINENCE 2 x 600 w prednji plan
AKG C 1000 2 kom
AKG D 880 1 kom
Sm 58 4 kom

Osnova bine Kulturnog centra

Osnovi bine