Kuća Vojnovića
02. oktobar u 18:00

U sredu, 2. oktobra 2019. godine sa početkom u 18.00 časova u holu Galerije Kuće Vojnovića, Cara Dušana 3, prof. dr Vojislav Jelić održaće predavanje sa temom “Prošlost, sadašnjost, budućnost”.

“Pojmovi prošlost, sadašnjost i budućnost samo na prvi pogled nisu sporni kada je reč o njihovom međuodnosu. Problemi nastaju u trenutku kada postavimo pitanje njihovog razgraničenja. A to znači tragamo za odgovorom gde se prošlost završava u odnosu na sadašnjost, s jedne, i gde ili kada počinje budućnost u odnosu na sadašnjost, s druge strane?”

Vojislav P. Jelić, redovni profesor na Odeljenju za klasične nauke Filozofskog fakulteta u Beogradu. U ovome zvanju je od 1999, a za predmet Istorija helenske književnosti. Osim na osnovnim angažovan je i na master i doktorskim studijama na kojima, pored Antičke književnosti, drži izborne predmete iz Antičke i srpske retorike i omilitike. Navedene izborne predmete slušaju studenti Filozofskog, Učiteljskog i Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta.
Objavio je veliki broj naučnih i stručnih radova i veliki broj knjiga. Novije su: Sterija i Kvintilijan, Matica srpska, 1988; Aftonije, Progimnazmata, Beograd, SANU i Matica srpska, 1997; Antička i srpska retorika, Beograd, 2001 (na konkursu Ministarstva za kulturu, otkupljene su za bibliotečki fond Srbije); V. Jelić, R. Radić, Živeti u srednjem veku (Hrestomatija srednjovekovnih tekstova I), Banja Luka, 2005; Tragovi retorike,
Univerzitet u Beogradu, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Institut za teološka istraživanja, Beograd, 2011.
Trenutno je angažovan na projektu Hrišćanska kultura na Balkanu u srednjem veku:Vizantijsko carstvo, Srbi i Bugari od 9. do 15. veka.
Učestvovao je na mnogim do sada održanim međunarodnim i nacionalnim naučnim skupovima.
Od 1998-2000. bio je prodekan za nastavu na Filozofskom fakultetu u
Beogradu.Obavljao je i dužnost dekana u periodu 2015-2017. Na istom Fakultetu, u toku dva mandata, bio je upravnik Odeljenja za klasične nauke.

Ulaz je slobodan.
Logo_footer   
     © 2014 KULTURNI CENTAR INĐIJA