Opšti podaci

PODACI ZA IDENTIFIKACIJU

Preuzmi
Naziv: Kulturni centar – Inđija
Adresa: Vojvode Stepe 40a, 22 320 Inđija
PIB: 104781295
Matični broj: 08867364
Šifra delatnosti: 9004
Žiro-račun: 840-878668-02

ZAPOSLENI U KULTURNOM CENTRU INĐIJA

Direktor / Glavni i odgovorni urednik programa:
Ružica Jovanović
e-mail: ruzicajovanovickci@gmail.com

Službenik za odnose sa javnošću:
Dragana Krneta
e-mail: pr.kci@indjija.rs

Urednik likovnog programa:
Sanja Sajfert
e-mail: kcindjija.galerija@indjija.rs

Računovodstvo:
Mirela Kesić
e-mail: racunovodstvokci@gmail.com

Tehnika:
Mihailo Šepa
e-mail: mihailo.sepa@gmail.com

Blagajna:
Bojana Milanović

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

Jelena Zoraja – predsednik UO

Sanja Bajić – zamenik predsednika

Boban Kantar – član

Anđelka Ćosović – član

Vladimir Vukas – član

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

Danica Puđa – predsednik NO

Dragan Savić – član

Dragana Krneta – član

UMETNIČKI SAVET GALERIJE KUĆE VOJNOVIĆA

mr Slobodan Knežević Abi

mr Nebojša Nikolić

dr Sanja Sajfert

DOWNLOAD LOGO
Logo Kulturnog centara Inđija