Konkurs je otvoren od 20. novembra do 20. decembra 2015. godine za samostalne i grupne izložbe. Umetnički savet galerije razmatraće i predložene promocije, diskusije, prezentacije, projekte.
Za konkurs je neophodno podneti:
1. koncept izložbe/opis projekta
2. vizuelnu dokumentaciju (Fotografije i video dokumentaciju dostaviti na CD/DVD)
3. profesionalnu biografiju (CV), kontakt podatke

Tlocrt i fotografije galerije možete naći na sajtu Kulturnog centra Inđija www. kcindjija.com
Konkursne prijave/projekte razmatra Umetnički savet galerije (mr Svetislav Nikolić-docent na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, dr Jasna Jovanov-upravnica Spomen zbirke Pavla Beljanskog, mr Ljiljana Stojanović, ma Tamara Delić, Saša Milivojević-istoričar umetnosti).

Konkursni materijal neće biti vraćen.
Učesnici konkursa će biti informisani o rezultatima konkursa najkasnije do 31. decembra 2015. godine putem elektronske pošte i sajta Kulturnog centra Inđija.
Galerija Kulturnog centra Inđija izdaće katalog izložbe koju organizuje.
Molimo Vas da konkursnu dokumentaciju dostavite na adresu
Kulturni centar Inđija (ZA KONKURS)
Ul. Vojvode Stepe 40 a
22320 Inđija
kao i da istu ne šaljete elektronskom poštom
Za sve dodatne informacije možete se obratiti dipl. istoričaru umetnosti Sanji Sajfert na mob.
+381 (65) 890 34 67 radnim danima u periodu od 08 do 15 časova.
E-mail: kcindjija.galerija@indjija.net

Logo_footer   
     © 2014 KULTURNI CENTAR INĐIJA